Omfanget

Når du snakker om Anabantoidei snakker du egentlig om et stort omfang av såkalte labyrintfisker. Denne bredden omhandler hele fem familier, og du kan finne omkring 80 ulike typer av fisken. Labyrintfiskene er som regel ganske små i størrelsen, men det finnes unntak. Den aller største av dem kan bli rundt 60 cm – dette gjør at artene er velkjente akvariefisker.

Labyrintorganet er felles

Det er egentlig bare labyrintorganet disse fiskene har til felles, men det er unikt nok i seg selv. Nettopp fordi det er et pusteorgan er dette en svært viktig karakteristikk for denne type fisk. Fiskene sluker luft som de trekker ut oksygen fra via labyrintorganet sitt. Dette gjør at de kan klare seg veldig lenge i vann som er fattig på oksygen. Derfor er det nettopp denne egenskapen som binder dem sammen. Ingen andre fisker kan overleve i et så oksygenfattig miljø som det disse fiskene kan. Labyrintorganet er plassert i et kammer i hodet rett over gjellehulen. Her finner du blodrike hudfliker som tar opp oksygenet til blodet. Det er labyrinten som utnytter det atmosfæriske oksygenet og gjør slik at fisken puster. Noen av artene kan faktisk ikke leve uten tilgang på luft. Labyrinten finnes ikke i nyklekket yngel, men den utvikles etterhvert når fisken vokser.

Bredden

Det er likevel mye som skiller dem. Du kan finne ferskvannsfisker, piggfinnefisker, kampfisker, guramier, paradisfisker, kyssegurami, perlegurami og klatrefisker. Når eggene legges bygger de aller fleste fiskene skumrede i vannoverflaten. Noen få har også eggene i munnen til de er klare for å klekkes.

Guramier

Guramier er i slekt med piggfinnefisken og du finner disse i ferskvann i Afrika og i Sør-Asia. Om du er på utkikk etter en akvariefisk er dette en aktuell kandidat. Noen av artene har også veldig morsomme navn, for eksempel kyssegurami og perlegurami.

Kampfisk

Dette er en fisk som er i slekten Betta. Betta er en labyrintfisk fra Thailand og Malaysia, og kampfiskene lever i elvene der borte. De har matte farger og kan bli cirka fem cm. Hannen er svært stridslysten, og du kan derfor finne noen kampfisker som er avlet frem nettopp for dette formålet. De kan gjerne være fargerike med lange, flotte finner. Disse kan være i bruk i offentlige veddekamper, men er egentlig mest populære som akvariefisk. Det er nok ikke så rart når du ser alle de vakre variantene som har blitt avlet frem. Spesielt de lange, fargerike finnene er helt nydelige.

Klatrefisk

Du kan finne rundt 30 arter i ferskvann, og noen lever også i brakkvann. Disse lever for det meste i Afrika og i det sørlige Asia. De blir ca. 25 cm lange. Siden labyrintorganet gjør at de kan puste på land, kan de også bevege seg der. Her beveger de seg ved hjelp av piggene på gjellelokket, brystfinnene og halen. De kan altså ikke klatre, selv om navnet tilsier det.

Paradisfisk

Dette er en art av den populære akvariefisken guramier som kan bli cirka 10 cm. De har rødlige kropper som er dekt av loddrette, blålige bånd. De kan bli opp mot 10 cm og lever i ferskvann sørøst i Asia.