Labyrintorganet

Anabantoidei er en fisk som ofte bare kalles labyrintfisk, nettopp fordi dette er en av fiskene som har dette spesielle, merkelige labyrintorganet. Labyrintorganet brukes til å puste med og er derfor svært unikt i fiskeverdenen.

Selve labyrinten

Labyrinten ligger innenfor gjellene til fisken, og det er gjellene som tar opp vannet. Dette vannet siles innover, og på innsiden av fisken kommer det i kontakt med labyrintorganet. Labyrintorganet trekker ut det livsnødvendige oksygenet fra vannet, noe som også gjellene gjør. Fordi gjellene alene ikke er sterke nok, så forsterker altså labyrintorganet opptaket av oksygen.

Pusting under vann

Labyrintorganet ligger altså rett innenfor gjellene og er en utvidelse av overflaten til gjellene. Organet har en beinstruktur som er brettet sammen og består derfor av bein som er foldet flere ganger. Det strømmer blod gjennom tynne blodårer i dette organet som tar opp oksygenet fra vannet nesten på samme måte som lungene våre tar opp oksygen fra luften som vi puster inn.

Gulper vann

Fisken gulper og luften fyller dette rommet. Når du ser en boble komme ut fra munnen til fisken så er det ikke fordi fisken raper, men fordi fisken slipper ut luft fra rommet inne i labyrinten. Det er dette organet som gjør at noen av disse fiskene kan bære eggene sine i munnen inntil de klekkes i stedet for at fisken må passe på eggene på utsiden et sted. Andre kan også lage boble-reir til eggene sine.

Unike fisker

Dette labyrintorganet gjør at labyrintfiskene er helt unike i fiskeverdenen og også blant akvariefisker. Selv om de er sterke på det å puste, så er det viktig at de blir satt pris på for deres originalitet og ikke plassert i dårligere akvarie-miljøer. Det er viktig at de behandles akkurat som det de er; unike, og at de bor akkurat som alle andre tropiske fisker, nemlig i rent og varmt vann.

Trenger en overflate

Fordi disse fiskene faktisk puster luft må de ha en overflate tilgjengelig – også om natten. Dersom fisken ikke har en plante eller en dekorasjon nær overflaten, så betyr dette at den gjerne sover på substratet og kommer til overflaten for luft. For å passe på at fisken ikke bruker for mye energi på å komme til overflaten så er det lurt å tilby den store, flytende planter nær overflaten. Man kan også gjerne ha noen dekorasjoner i nærheten. Da kan fisken gjemme seg i skyggen og komme opp til overflaten for å puste.