Anabantoidei som akvariefisk

Å holde labyrintfisker i et akvarium kan være veldig lett, men da må du passe på at egenskapene ved dette akvariet er tilpasset de aktuelle fiskene.

Stort eller lite?

Dersom du skal ha labyrintfisker i en liten tank kan fiskene raskt finne ut at det er for liten plass. Både de store, flotte kampfiskene med lang hale og de mindre guramiene blir aggressive hvis de har for liten plass. De trenger plass for å svømme som de vil, og du gjør derfor lurt i å velge et stort akvarium fremfor en liten gullfiskbolle eller liknende.

Vannverdier

Alle akvariefisker trenger riktige vannverdier – også labyrintfiskene. Har du en liten tank er det lett at vannverdiene kan bli ustabile, og det er mye lettere å holde verdiene stabile i en større tank. Vannverdiene bør være stabile for ikke å stresse opp fiskene, plantene og bakteriefloraen som er i tanken. Stresser du opp miljøet går det dårlig med fiskene.

Planter

Labyrintfiskene trenger å komme opp for å puste en gang i blant. Da er det fint om de slipper å svømme helt fra bunnen av akvariet, men kan ligge på lur under et blad eller en dekorasjon og bare svippe rolig opp for å gulpe inn litt luft når det trengs. De liker best å ha et gjemmested når de ikke svømmer rundt slik at de kan ligge på lur. Dessuten stresses ikke fiskene like mye opp når de slipper å svømme helt fra bunnen av akvariet og opp for å puste.

Dekkglass

Dersom du har tenkt på å ha en kampfisk må du sørge for at fisken ikke hopper ut av akvariet. Du bør derfor ha et dekkglass eller i alle fall et tett lokk som dekker akvariet. I tillegg til å hindre at fisken hopper ut av akvariet holder dette bedre på luftfuktigheten i tanken.

Skifte vann

Det er smart å skifte vann så ofte som mulig, og det er aller best at vannet skiftes ut jevnlig hele tiden. Løsningene for dette er imidlertid gjerne dyre og kompliserte, og om du skifter en tredjedel av vannet i akvariet hver uke skal dette også holde. Skifter du for mye vann kan dette forstyrre fiskene. En annen ting som er viktig å sjekke er om det er for mye klor i vannet fra kranen din. Da er det i tilfelle lurt å mellomlagre vannet i ca. et døgn.

Bunnslam

Når du bytter vann er det lurt å fjerne slammet som samler seg på bunnen også. Du kan få tak i en slamklokke som ekstrautstyr til hevertslangen. Beveger du denne slamklokken langs bunnen og roter litt rundt vil avfallet løsne og du kan fjerne det.

Mindre akvarier

Mindre akvarier krever at du bytter vann oftere. Har du en gullfiskbolle må du bytte ca. 2-3 ganger i uken, men gjerne også hver eneste dag. Her er det ikke filter eller grunnlag for bakterier så her trenger du ikke å ta vare på bakteriefloraen. Har du en gullfiskbolle er det veldig viktig at du passer på at temperaturen er lik både før og etter at vannet skiftes.